Ścieżka IFS

IFS jest w moim życiu od 2017 roku, kiedy przyjaciółka podarowała mi pierwszą książkę Richarda C. Schwartza. Od tamtej pory zaczęłam odkrywać System Wewnętrznej Rodziny (ang. Internal Family Systems) poprzez warsztaty i własną terapię opartą na tym modelu, który ciągle mnie zachwyca.

W lipcu 2021 roku ukończyłam pierwszy poziom oficjalnego szkolenia z terapii Systemu Wewnętrznej Rodziny (ang. Internal Family Systems) z międzynarodową trenerką, dr Osnat Arbel, co daje uprawnienia do pracy z klientami i klientkami. Więcej na ten temat można poczytać na stronie Instytutu IFS: https://ifs-institute.com/

Byłam też asystentką podczas warsztatów: System Wewnętrznej Rodziny dla Profesjonalistów (II poziom) z Agnieszką Pietlicką (14-16 września 2021, organizator: DU & Fundacja Miejsce Ludzi) oraz Wprowadzenie do Internal Family Systems prowadzonych przez Katarzynę Dworaczyk (27-28 listopada 2021, organizator: LifeArchitect).

Edukacja

Ukończyłam kognitywistykę (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia jednolite magisterskie) oraz intermedia (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, studia licencjackie), a także studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Wybrane szkolenia:

• Level 1 Training Program in Internal Family Systems Therapy, trenerka: Osnat Arbel, organizator: Life Architect, Poznań 2021
• Fundamentalne elementy pracy z ciałem, trenerka: Katarzyna Dańska, organizator: Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba, Warszawa 2018
• System Wewnętrznej Rodziny – wprowadzenie, trenerka: Agnieszka Pietlicka, organizator: Fundacja Miejsce Ludzi, Poznań 2018
• Porozumienie bez Przemocy, trenerka: Agnieszka Pietlicka,
organizator: Fundacja Miejsce Ludzi, Poznań 2017 – 2018
• Rzecznictwo dla animatorów kultury, trenerka: Maja Branka,
organizator: Narodowe Centrum Kultury, Radziejowice 2016
• Proces grupowy dla animatorów i edukatorów, trenerka: Maja Branka
organizator: Narodowe Centrum Kultury, Radziejowice 2015